Hidraulični alat za presovanje akumulatora sa rezanjem